Nederlandse jazzhistorie

Inleiding

De hier gepresenteerde Nederlandse Jazzhistorie is ontstaan naar aanleiding van een documentaireserie die de NOS in samenwerking met het Nederlands Jazz Archief in 1993 heeft geproduceerd. Als voorbereiding voor het schrijven van de scripts is toen aan vijf jazzauteurs gevraagd om een fase uit de ontwikkeling van de jazzmuziek in Nederland weer te geven. Lees meer Zo ontstaan de vijf hoofdstukken die samen de Nederlandse jazzgeschiedenis tot 1990 beschrijven. Later is deze Jazzhistorie aangevuld met een zesde hoofdstuk dat de ontwikkelingen tot 2000 beschrijft. Voor Jazzhelden.nl is de tekst rijkelijk geïllustreerd met filmfragmenten uit de genoemde documentaireserie en fotomateriaal. Wij beraden ons op dit moment op een actualisering van deze Jazzhistorie tot 2015. Het NJA staat open voor alle suggesties en bijdragen hieromtrent.


1920-1939

Nederland omarmt jazz

In de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde de Nederlandse jazz zich sterk.

In 1920 deed de jazz als dansmuziek haar intrede in Nederland, maar al ver daarvoor waren hier Afro-Amerikaanse muziekuitingen te horen die als voorlopers van de jazz gelden. Lees meer


1939-1945

Oorlog, Bezetting en Bevrijding

Sem Nijveen dook in Hilversum vier jaar onder. Na de oorlog sloot hij zich weer aan bij de Ramblers.

De jaren van oorlog en bezetting vormen voor de jazz in Nederland een periode vol dramatiek en paradoxen. Lees meer


1945-1966

Bloei en Terugval

Het concert van Lionel Hampton in maart 1956 wordt samen met de film ‚Rock Around The Clock’ (1956) met Bill Haley gezien als het begin van de emancipatie van de Nederlandse jeugd.

Mei 1945, bevrijding: eindelijk kon de jazz in Nederland weer bovengronds komen. Dat gebeurde met veel enthousiasme. Lees meer


1966-1974

Conflict en Vernieuwing

Aankomende Nederlandse jazzmusici luisteren, net als hun voorgangers voor de oorlog, naar de voorbeelden uit Amerika.

In de periode 1966-1974 maakt de jazz in Nederland hectische tijden door. Lees meer


1974-1990

Nieuwe Structuren

Greetje Bijma (1956) is zangeres en stemkunstenaar. In 1990 won zij als eerste vrouw de Boy Edgarprijs.

Op 1 oktober 1974 werd aan de Oude Schans te Amsterdam het Bimhuis geopend. Lees meer


1990-2000

De Jaren Negentig

Fluitist Ronald Snijders

Jazz, kun je dat leren? ‘Ja’, zeiden honderden jonge jazzmusici en tientallen ouderen in de jaren zeventig, en vervolgens gingen ze die jazz leren dan wel doceren. Lees meer

 
Nederlands Jazz Archief