Colofon

Projectteam


Nederlands Jazz Archief:
Paul Gompes (projectleiding)
Frank Jochemsen (eindredactie)
Jan Brouwer (coördinatie & kantoor)

UvA Bijzondere Collecties:
Ditmer Weertman (archief & digitalisering)

Next Factory:
Ward van Wanrooij (technische realisatie)

M.V. ontwerpbureau:
Marjolein Vermeulen
Myrthe Veeneman (vormgeving & communicatie)

Basement Producties:
Jan Kelder (regisseur Jazzportretten & selectie beeldfragmenten Jazzhistorie)

Projectmedewerkers


Marc Duivenvoorden (digitalisering)
Nico Spijker (research)
Gert Verbeek (bewerking teksten biografieën)
Jaap Boots (coördinatie aanbevelingen)
Oscar Smit (onderzoek rechthebbenden)

Crew Jazzportretten


Jan Kelder (regie)
Stijn Brinkmann (camera & geluid)
Geert Kistemaker (montage)

Selectiecommissie Jazzportretten


Erik van den Berg (journalist / jazzdeskundige),
Jan Kelder (regisseur / producer jazzportretten),
Walter van de Leur (hoogleraar jazz en improvisatiemuziek
UvA),
Bert Vuijsje (journalist)


Met dank aan


Deze publicatie had niet tot stand kunnen komen zonder de bereidwillige medewerking van organisaties en personen die de rechten onder hun beheer belangeloos ter beschikking hebben gesteld.

Omroepen (beeld en geluidsfragmenten):
NOS, NTR, VPRO, BNN-VARA, NCRV-KRO, AVRO-TROS

Dagbladen (krantenartikelen bij Jazzportretten):
Volkskrant, NRC Media, Het Parool, VPRO gids

Alle fotografen

NTR / NPO Cultura:
Hetty van der Wal, Ivar Snoep & Iris Groenhout
Rhythm Changes Research Project:
Walter van de Leur
UvA Bijzondere Collecties:
Hans van Keulen, Ger van den Beuken
Digitaal Erfgoed Nederland:
Robert Gilisse
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid:
Gijs Kimenai
SOLV advocatenkantoor
VIP (Vereniging van Improvisatie Muziek Podia Nederland)
Jochem van Oortmerssen, Frank Bolder en Mijke Loeven

En met speciale dank aan de directie en crew van het Bimhuis
voor hun gastvrijheid en het ter beschiking stellen van ruimtes voor opname, editing en vertoning van de Jazzportretten.

Disclaimer


Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, met betrekking tot de beeld- en geluidsdragers, boeken en tijdschriften, krantenknipsels, foto’s, bladmuziek en unica zoals dag- en plakboeken, instrumenten en brieven berusten bij de (auteurs)rechthebbende(n).

Het Nederlands Jazz Archief heeft haar uiterste best gedaan om voor het gebruik van deze materialen toestemming te verkrijgen van alle rechthebbende(n). Mocht u als rechthebbende van mening zijn dat het Nederlands Jazz Archief geen toestemming heeft voor het gebruik van een bepaald materiaal, dan verzoeken wij u om ons een e-mail te sturen via info@jazzarchief.nl. Wij treden dan graag met u in overleg om tot een oplossing te komen.

Zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbenden is het niet toegestaan om (delen van) de beeld- en geluidsdragers, boeken en tijdschriften, krantenknipsels, foto’s, bladmuziek en unica zoals dag- en plakboeken, instrumenten en brieven te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of op welke andere manier dan ook te gebruiken.

 

Informatiepagina's


Over Jazzhelden


Partners


Colofon

Nederlands Jazz Archief