Jazzportretten

Hier wordt het verhaal van de Nederlandse jazzmuziek verteld door de muzikanten zelf. Vanaf hun jeugdige muzikale ontwikkeling tot de meest recente optredens. Maar ook de samenwerkingen met collega’s, hoogte- en dieptepunten, twijfels en gloriemomenten komen ter sprake. En bovenal: de muziek zelf.

De verhalen worden geïllustreerd met beelden van concerten, jeugdfoto’s, audiofragmenten en ander archiefmateriaal. Maar ook door middel van spel op het eigen instrument.

Elk jazzportret is aangevuld met een biografie, een discografie, krantenknipsels en foto’s waardoor een zo compleet mogelijk beeld over elke muzikant is gevormd. Daarnaast geven andere musici aanbevelingen over elkaar. Alle bezoekers aan deze website worden van harte uitgenodigd hier ook aan bij te dragen.

Een speciale commissie heeft de selectie van de geportretteerde musici bepaald. Uitgangspunt hierbij was dat de musici al een solide, meerjarige reputatie dienen te hebben opgebouwd. Ook is rekening gehouden met leeftijd en gezondheid van musici. Dezelfde commissie (zie colofon) is behulpzaam geweest bij de voorbereiding van de interviews waarbij gebruik gemaakt is van documentatie uit de collectie van het Nederlands Jazz Archief.

Nederlands Jazz Archief